E grousse Merci un eis Sponsoren

Eist Wieder


Schoulvakanzen - Schulferien - Vacances scolaires

De Veräin huet zou gemaach / Fermeture de l’association / Schließung des Vereins

(L) Eise Veräin huet seng Dieren zou gemaach definitiv op den 31. Dezember 2019 agestallt an de Veräin am RCSL läsche gelooss.

 

(F) Notre association a fermé ses portes définitivement au 31 décembre 2019 et a fait faire la radiation de l’association au RCLS.

 

(D) Unser Verein hat seine Türen definitiv am 31. Dezember 2019 geschlossen und die Löschung der Vereinigung im RCSL durführen lassen.