Rapport vun der GENERALVERSAMMLUNG 2019

Rapport vun der GENERALVERSAMMLUNG 2019

Rapport vun der GENERALVERSAMMLUNG 2019

Méindes, dem 11. Februar 2019

Ordre du jour:

·        Usprooch vum President

·        Aktivitéitsbericht vun der Sekretärin

·        Keessebericht

·        Bericht vun de Keesserevisoren

·        Décharge vum Comité

·        Nei Walen vum Comité

·        Virstellung vun eisen nächsten Aktivitéiten

·        Ernennung vun de Keesserevisoren

·        Festleeë vun der Cotisatioun fir 2020

·        Fräi Aussprooch

Usprooch vum President

De President begréisst ganz häerzlech de Buergermeeschter Fränz Sauber, d’ Schäffen Danielle Van Acker a Misch Feidt, de Member vum Gemengerot Laurent Schanck, de Vertrieder vun der Lëtzebuerger Wandersportfederatioun Marcel Barbier, d’ Memberen an d’ Frënn vun de Walfer Deckelsmouken. Hien entschëllegt och 3 Leit aus dem Comité déi net konnten do sinn an iwwergëtt dann d’ Wuert un Sekretärin.

Aktivitéitsbericht vun der Sekretärin

·        Freideg, 16. Mäerz 2018 war Generalversammlung 2018 mat engem Patt an engem Iessen dono an der “La Riviera”.

·        Samschdes, den 21. Juli 2018 hate mir e flotten Ausfluch op Saarschléif, mam Sales Lentz, 23 Leit ware mat. Mir hunn eng interessant Visite guidée vun der Saarschléif gemaach an nom Mëttegiessen hu mir eng ganz flott Visite guidée vun Villeroy et Bosch gemaach. De Veräin huet 50% vun alle Fräien gedroen.

·        Samschdes, den 11. August 2018 – waren eis Memberen op eng Gaardeparty invitéiert, 33 Leit sinn dem Opruff nokomm, alles war gratis, d’ Iessen gouf vum “De Gourmang” vun Esch gemaach an zerwéiert.

·        Sonndes, den 16. September 2018 war en Trëppeltour zu Steesel um Programm, mat uschléissend engem Iessen am Restaurant “La Fontana” zu Steesel. Fir d’ Organisatioun vun dëser Aktivitéiten kruten d’ Francine Muller an de Jean-Paul Choinier e groussen Merci ausgesprach.

·        Freides, den 30. November 2018 – huet eise Veräin seng 20 Joer geféiert, dëst mat enger “Birthday Party” an der Maison Dufaing zu Walfer. 52 Memberen an Éiregäscht haten de Wee dohi fonnt.

·        Merci dem Anouck Ianni an dem Francis Breuer fir d’ Organisatioun vun den Nordic Walking-Treffen. Merci och all deenen déi dëser Aktivitéit trei bliwwen sinn.

·       Merci all eise aktiven IVV Wanderer, fir déi 342 Participatiounen am leschte Joer un den IVV Märsch hei am Land. Domat leie mir op 31. Plaz vun 51 Veräiner.

Keessebericht

D’ Trésorière Josette Gloden liest den P&P an de Bilan fir. D’ Chifferen loossen sech weisen, d’ Keess ass gesond.

Bericht vun de Keesserevisoren

D’ Nathalie Welbes an de Jean-Paul Thinnes hunn den 31. Januar d’ Bicher vum Veräin gepréift an der Trésorière fir hier wonnerbar Aarbecht e grousse Luef ausgeschwat. Si hunn der Assemblée proposéiert hier d’ Décharge ze ginn, wat dann och eestëmmeg geschitt ass.

Décharge vum Comité

Och de Comité krut, duerch groussen Applaus, Décharge fir hier geleeschten Aarbecht am Laf vum Joer.

Nei Walen vum Comité

Wéi gewosst, wollt a wëll de jëtzegen Comité dëst Joer ophalen, dat hu mir och schonns säit dréi Joer an der Generalversammlung ugekënnegt. Mir haten bei der Invitatioun dowéinst nach emol den Opgeruff gemaach fir 5 nei Comitésmemberen ze fannen fir d’ Leedung vum Veräin z’ iwwerhuelen. Dëst huet sech leider net erginn. Mir kruten eng eenzeg nei Kandidatur, vum Laurent Réideng. Wëll nach eng Plaz am Comité fräi war, ass hien dann duerch Acclamatioun an de Comité opgeholl ginn.

Esou wéi mir dat ugekënnegt haten an eisem Schreiwen fir AG wäert den aktuelle Comité am Laf vum 3.Trimester vun dësem Joer d’ Opléisung vum Veräin an d’ Weeër leeden. Dëst geschitt iwwer 2 Aussergewéinlech Generalversammlungen wourop mir dann invitéieren.  

Virstellung vun eisen nächsten Aktivitéiten

Zu dësem Punkt huet de President matgedeelt dass de jëtzegen Comité net wollt am viraus, engem eventuellen neie Comité virgräifen, dofir wär och nach näischt fest geplangt. Ideeën wären awer eng Partie am Kapp a géifen dann elo ausgeschafft ginn an de Memberen deemnächst matgedeelt ginn.

Ernennung vun de Keesserevisoren

Déi zwee Keesereviseuren sinn, op Nofro, d’ Accord fir dës Charge nach emol e Joer z’ iwwerhuelen. Hinnen e grousse Merci fir hier Bereetschaft.

Festleeë vun der Cotisatioun fir 2020

De Comité schléit fir, d’ Cotisatioun och fir 2020 op 8.- € ze beloossen, inklusiv der Sport Assurance. Dëse Betrag ass säit der Aféierung vum Euro nach net geännert ginn. All déi present Memberen sinn heimat averstanen.

Fräi Aussprooch

De Vertrieder vun der F.L.M.P. huet ënner anerem och d’ Beméiungen vum Verband ervirgehuewen fir d’ Plastik Becheren op de Kontrollen verschwannen ze doen. Heifir gouf extra FLMP-Öko-Becher mam Ëmwelt Ministère zesummen ausgeschafft. Dës soll all Wanderer ab 1. Januar vun dësem Joer bei sech hunn fir ënnerwee dat ugebueden Gedrénks ze drénken.  

De Buergermeeschter seet a senger Ried dem Veräin Merci fir déi flott a vill Aktivitéiten vum Veräin an ënnersträich déi gutt zesummen Aarbecht mat de Gemenge Verantwortlechen. Hien géif et bedaueren wann de Veräin net méi weider bestoe géif, versteet awer och d’ Situatioun, wëll och vill aner Veräiner déi selwecht Problemer hunn fir Bénévolat ze fannen.